Har du funderingar eller frågor?

7 av 10 hittar svaret själv här!

Vad är skillnaden mellan AC motor och EC motor?

Skillnaden man ofta pratar om är att en EC-motor är mer energisnål och tystare jämfört med den konventionella AC-motorn. Den stora skillnaden är att en AC-motor drivs av växelström till skillnad mot EC-motorn som drivs av likström. 

Fördelar & Nackdelar EC-motor: Fördelen med en EC-motor är att den är energisnål, tyst och går att varvtalsreglera steglöst utan missljud. Nackdelen är att den är dyrare att tillverka. 

Fördelar & Nackdelar AC-motor: Fördelen med en AC-motor är att den är billigare att tillverka utan att kvaliteten påverkas.Nackdelen är att steglös varvtalsreglering hos en vanlig AC-motor leder oftast till både sämre verkningsgrad och oljud. Vi rekommenderar att styra AC-motorer med en transformator. 


En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. Tyvärr går en stor del av den tillförda energin till förluster i form av värme. EC-motorer har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre!

EC-tekniken är en intelligent teknik som säkerställer att varje fläkt styrs på ett optimalt sätt i förhållande till varje unikt driftfall. Detta gör att energiförbrukning och miljöpåverkan hålls på mycket låga nivåer jämfört med konventionell teknik.

^