Har du funderingar eller frågor?

7 av 10 hittar svaret själv här!

Köksfläktsystem

Idag finns det väldigt många system att välja mellan när man ska köpa en kökskåpa/spiskåpa, förr sade man köksfläkt då det alltid var en inbyggd fläktmotor i spiskåpan men idag är det inte lika enkelt då det finns ett antal faktorer att tänka på när det gäller att välja vilket köksfläktsystem man ska ha i spiskåpan. Nedan har vi listat Fjäråskupans olika fläktsystem. 

 

STANDARDUTFÖRANDE FÖR KÖKSFLÄKT MED MOTOR

SÖKER NI EN DESIGNAD KÖKSFLÄKT MED INTERN MOTOR?

Då kan ni välja bland alla Fjäråskupans modeller.

Väljer ni en köksfläkt med intern motor från Fjäråskupan så innebär det att ni får en produkt som är utrustad med en stark EC-motor.

Motorn är mycket energisnål, framförallt på de lägre hastigheterna, men även vid högsta hastighet då den levererar cirka 900m3/h (vid normal installation). Den starka motorn ser till att det finns extra att ge om man behöver vädra ur snabbt. Motorn går mycket tyst, främst på de lägre hastigheterna eftersom den då inte behöver jobba lika hårt som en mindre motor hade fått göra.

En fläktmotor i köksfläkt är tänkt att anslutas till en egen ventilationskanal. Ventilationskanalens dimension bör vara 160 mm (eller mer) för att inte skapa ett onödigt mottryck för fläktmotorn, framför allt vid långa och komplicerade rördragningar.

EXTERN FLÄKT TILL KÖKSFLÄKT (SPISKÅPA)

LETAR NI EFTER EN KÖKSFLÄKT MED STYRNING FÖR EXTERN FLÄKTMOTOR?

Då kan ni välja fritt bland alla Fjäråskupans modeller.

Vill man ha en tyst och effektiv köksfläkt så kan man välja att ha en extern fläktmotor som är tänkt att användas till en köksfläkt som har en egen ventilationskanal.

Alla Fjäråskupans modeller kan fås med styrning för extern fläktmotor och tillsammans med en ljuddämpare kan det bli mycket tyst i köket.

Vid längre komplicerade kanaler är det oftast ett bättre alternativ att välja en extern motor än en vanlig intern standardmotor. Inte enbart för att man får en starkare motor och kommer längre bort från motorns ljud, utan för att en sugande fläktmotor på till exempel taket ”tvingar” ut luften bättre än en tryckande fläktmotor nere i köksfläkten.

Elektroniken har åtta hastighetslägen och 15 minuters eftergångstimer. Möjlighet till att styra köksfläkten med fjärrkontroll finns. Fjäråskupans alla köksfläktar med intern eller extern EC-motor kan dessutom styras med vår egna app genom Bluetooth. I appen finns också bland annat påminnelse för när det är dags att tvätta dina fettfilter, möjlighet att programmera in eftergångstimerns standardhastighet samt justera in köksfläkten för periodisk ventilation.

Periodisk ventilation är en snillrik funktion som är tänkt att användas i till exempel sommarstugor eller andra hus där luften ”står still” och som har en dålig eller saknad övrig ventilation. Funktionen innebär att köksfläktens motor går på lägsta hastighet några minuter varje timme, dygnet runt. På detta sätt hjälper köksfläkten till med luftombytet vilket leder till bättre inomhusluft.

Elektroniken är även utrustad med ett potentialfritt växlande relä, som förslagsvis kan användas till att skicka en signal till fastighetens FTX-system. När FTX-systemet får en signal förstår det att köksfläkten har på sin fläktmotor. Eftersom köksfläkten suger ut luft skapas ett undertryck i huset och då kan FTX-systemet kompensera detta genom att öka tilluften och sänka sin frånluft medan köksfläkten är på. Detta hjälper fläkten till att inte behöva jobba så hårt i onödan.

Ljuddämpare är inte ett krav men en rekommendation, framförallt om motorn befinner sig närmare än tre meter från köksfläkten. Vid längre kanaldragningar kan man klara sig utan ljuddämpare

och ändå få en bra och tyst köksfläkt.

Vill ni köpa en extern fläktmotor till er köksfläkt? Fjäråskupan säljer endast externa EC-motorer då de har högre verkningsgrad, är mer energieffektiva och har en tystare hastighetsreglering än traditionella AC-motorer. Välj mellan vindsmotor, fasadmotor eller olika takmotorer. Styrelektronik för AC-motor finns också att välja, men den har färre funktioner.

Under Externa motorer kan ni se Fjäråskupans breda sortiment.

 

CENTRALVENTILATION VILLA

LETAR NI EFTER EN KÖKSFLÄKT FÖR CENTRALVENTILATION VILLA?

Då har Fjäråskupan många modeller att välja på.

Centralventilation Villa är ett mycket vanligt ventilationssystem, framförallt i äldre hus men det förekommer även i nyare villor samt i lägenheter.

I en lägenhet är centralfläktsmotorn oftast placerad i/bakom kryddhyllan. Är fastigheten utrustad med ett så kallat kryddhylleaggregat bör man kontrollera att det finns tillräckligt med plats för kåpans styrelektronik.

Centralventilationssystemet är uppbyggt så att centralfläktsmotorn evakuerar ut luften ur kök, badrum, WC och övriga våtutrymmen dygnet runt. Spiskåpan är utrustad med ett motordrivet spjäll med grundflödeslucka och styrning för centralfläktsmotorn. Vid matlagning öppnar spiskåpan sitt spjäll samt höjer hastigheten på centralfläktsmotorn.

Styrsystemet har både transformatorstyrning för klassisk AC-motor och 1-10Vdc styrning för EC-motor. Samma styrelektronik kan även styra de flesta äldre värmeväxlarsystemen.

Spiskåpan har även en timerfunktion för våtrumsforcering som bör användas för att snabbt evakuera ut fuktig luft från badrum efter dusch/bad.

En köksfläkt med centralventilation för villa är lämplig för dig som redan är nöjd med centralfläktens sugkapacitet.

Köksfläkten/spiskåpans funktion påverkas självklart av monteringshöjden men även centralfläktens sugkapacitet påverkar spiskåpans funktion. Har funktionen varit undermålig innan kommer den inte bli bättre för att man väljer en ny spisfläkt med snyggare design. Vid undermålig funktion bör man överväga att uppdatera till en kraftigare centralfläktsmotor, separera systemen (så att köksfläkten får en egen ventilationskanal) eller utrusta spisfläkten med en assisterande hjälpmotor.

Systemet finns till nästan alla modeller men Fjäråskupan rekommenderar bara väggfläktar, inbyggnadsprodukter eller skåpmonterade fläktar till Centralventilation Villa.

 

Centralventilation i lägenhet

SPISKÅPA FÖR CENTRALVENTILATION LÄGENHET

Söker ni efter en designad spiskåpa för centralventilation lägenhet? Då har Fjäråskupan flera modeller för er.

Bor du i lägenhet med gemensam centralventilation så är Centralventilation Lägenhet styrsystemet för dig. Spiskåpan är då försedd med ett motordrivet spjäll med grundflödeslucka. Spiskåpan har ingen egen motor utan fastighetens centralventilationssystem styr hela fastighetens luftflöden.

Grundflödet justeras (av en ventilationstekniker) in via en lucka i spjället. Spjällfunktionen styrs via en timer som automatiskt återgår till grundflöde efter cirka 60 minuter.

 

CENTRALVENTILATION ASSIST (ALLIANCE-FLÄKT)

SPISFLÄKT (ALLIANCE-FLÄKT) FÖR CENTRALVENTILATION MED HJÄLPMOTOR – FINNS BÅDE SOM ASSIST LÄGENHET (ALLIANCE-FLÄKT LÄGENHET) OCH ASSIST VILLA (ALLIANCE-FLÄKT VILLA)

Bor ni i lägenhet eller villa och har en dålig/trött centralventilation? Då kan funktionen i er spiskåpa bli bättre med en assisterande hjälpmotor (Alliansfläkt).

Assist har tre användarhastigheter och en hjälpmotor i spisfläkten. Denna hjälper till att höja flödet genom kåpan och på så sätt fås en bättre funktion.

Assistmotorn är relativt svag (300m3/h) för att säkerställa att inte ett övertryck skapas i ventilationssystemet. Skulle ett övertryck skapas från spisfläkten kommer nämligen oset att vandra ut i badrum eller in till grannen.

Spisfläkten är utrustad med ett motordrivet spjäll med grundflödeslucka och Assistmotor (Alliance-fläkt).

Systemet finns till både Centralventilation Lägenhet (Alliance-fläkt Lägenhet) och Villa (Alliance-fläkt Villa).

Spisfläktar med Assist bör monteras 50 cm över hällen för en god funktion.

Assist finns till nästan all Fjäråskupans modeller men rekommenderas inte till vertikala eller frihängande spisfläktar, då det inte går att säkerställa en god funktion

på grund av det låga flödet.

Vid installation av Assist i lägenhet (Alliance-fläkt Lägenhet), kolla då först med föreningen eller fastighetsägaren att det är godkänt att ha en hjälpmotor i spisfläkten. Bor man i villa bör man välja Assist om befintlig spiskåpa är en Alliance-Fläkt villa eller om systemet inte innan orkat med att evakuera oset tillfredsställande.

 

CENTRALVENTILATION ASSIST PLUS

EN SPISFLÄKT FÖR CENTRALVENTILATION MED KRAFTIG HJÄLPMOTOR

Bor ni i lägenhet eller villa och har en dålig/trött centralventilation? Då kan funktionen bli bättre med en assisterande hjälpmotor i köksfläkten.

Assist Plus har tre användarhastigheter samt en hjälpmotor i spisfläkten. Denna hjälper till att höja flödet genom kupan och på så sätt få en bättre funktion. Spisfläkten är också utrustad med ett motordrivet spjäll med grundflödeslucka.

Assist Plus-motorn är starkare än vanliga hjälpmotorer (500 m3/h – 65 % kraftigare än normalt) och för att säkerställa att inte ett övertryck skapas i ditt ventilationssystem så har Assist Plus-motorn steglöst injustering för alla tre hastigheterna. Skulle ett övertryck skapas från spisfläkten kommer nämligen oset att vandra ut i badrum eller in till din granne.

Systemet finns till både Centralventilation Lägenhet och Villa.

Assist Plus finns till nästan alla Fjäråskupans modeller och bör monteras 50 cm ovanför din häll för god funktion. Assist Plus rekommenderas inte till vertikala eller frihängande spisfläktar då det inte går att säkerställa en god funktion på grund av det låga flödet.

Vid installation av Assist Plus i lägenhet, säkerställ först med din förening eller fastighetsägaren att det är godkänt att ha en hjälpmotor i spisfläkten.

 

NONSTOP

EN KÖKSFLÄKT MED NONSTOP GÅR ALDRIG ATT STÄNGA AV

NonStop är en enkel grundventilationslösning för flerfamiljshus där självdragsventilationen inte fungerar. I korthet går det ut på att fläktmotorn inuti kupan inte går att stänga av utan alltid levererar ett lågt grundflöde.

Vid matlagning kan en NonStop-fläkt forceras precis som en vanlig köksfläkt. En inbyggd timerfunktion säkerställer att flödet återgår till grundläget efter 60 minuter.

Fläktmotorn har ett grundflöde på cirka 20 l/s och ett maxflöde på 90 l/s.

Då forceringsflödet är relativt lågt är valet av modell och monteringshöjd avgörande. En köksfläkt med NonStop bör därför ha en monteringshöjd på 50 cm över hällen. Kupan bör också ha en något upphöjd undersida, alltså att fettfiltren inte ska ligga parallellt med kupans underkant utan vara placerade några centimeter högre upp. Detta medför att kupan får en liten volymdel på undersidan likt en upp och nedvänd låda, något som påverkar funktionen positivt.

NonStop-fläkt går att välja till nästan alla våra kupor men vertikala och frihängande fläktar rekommenderas inte då det är för låga flöden.

Systemet har inget injusteringsspjäll.

 

INHOUSE KOLFILTERSYSTEM

KOLFILTERFLÄKT MED AKTIVT KOLFILTER SOM EFFEKTIVT TAR BORT ODÖR

InHouse är ett recirkulationsfilter som passar er som inte har eller har svårt att ansluta till en ventilationskanal.

Köksfläkten är utrustad med en standardmotor. Kolet i InHouse-filtret renar luften bäst om luften är kall och torr, därför är den placerad längst upp i skorstenen.

För bästa funktion bör endast de lägre fläkthastigheterna användas då högre hastigheter påverkar odörreningen negativt då luften är för snabb för att kolet ska hinna ta bort odörer.

Enligt tester har hastighet tre 82 % odörrening vid 30 minuters användning och fläkten behöver därefter stå på i samma hastighet i ytterligare 9 minuter för att uppnå 85 % odörrening.

Använd alltid eftergångstimern i hastighet två, tre eller fyra efter matlagning.

Kolfilterkassetten har en livslängd på cirka 18 månader beroende på användning. Därefter måste den bytas ut för bibehållen funktion.

InHouse finns till alla Fjäråskupans modeller förutom modell Exklusiv.

 

PLASMACLEAN

KOLFILTERFLÄKT MED HÖGPRESTERANDE ELEKTRONISKT KOLFILTER AV PLASMA-TYP

Fjäråskupans PlasmaClean är ett recirkulationsfilter som passar er som inte har eller har svårt att ansluta till en ventilationskanal.

PlasmaClean renar luften genom en elektronisk plasmaprocess. Reningen är högeffektiv och har en mycket hög verkningsgrad.

Köksfläktar från Fjäråskupan som levereras för recirkulationsfilter är utrustade med ett extra trådfilter förutom de vanliga fettfiltren. Detta på grund av att ”statisk elektricitet” inte fungerar på fuktig eller fet luft.

Plasma-processen påverkas inte negativt om man använder de högre fläkthastigheterna som andra kolfilter gör, utan bibehåller full reningsfunktion även om köksfläkten används på sin högsta fläkthastighet.

En del i plasmaprocessen skapar ozon vilket sedan gör att odörer faller sönder. Genomsnittsmängden ozon som lämnar Fjäråskupans PlasmaClean filter under 8 timmars användning är 3-5ppb.

WHO:s rekommendation är att inte överstiga 60ppb vid 8 timmars användning. I jämförelse utsätts man normalt för 5ppb ozon när man går ut i naturen under samma tid.

Plasma-delen beräknas fungera lika länge som kupan, däremot omsluts PlasmaClean-enheten av ett kolfilter som bör bytas ungefär var sjunde år.

PlasmaClean finns till alla modeller förutom de med rund skorsten, Exklusiv samt Pendel.

 

CENTRALVENTILATION RELÄ

SPISKÅPA FÖR NYA-FTX AGGREGAT

Söker ni efter en designad spiskåpa för centralventilation med potentialfritt slutande relä? Då har Fjäråskupan flera modeller för er.

Har ni ett nyare eller intelligentare FTX-aggregat? Är köksfläkten kopplad till detta aggregat och delar den ventilationskanalen med bad och våtutrymmen? Då brukar aggregatet vilja ha en potentialfri slutande reläsignal för att forcera sitt flöde vid matlagning.

Spiskåpan är då försedd med ett motordrivet spjäll med grundflödeslucka. Spiskåpan har ingen egen motor utan FTX:s centralfläktmotor styr hela fastighetens luftflöden. Grundflödet justeras (av en ventilationstekniker) in via en lucka i spjället. Vid matlagning öppnas spjället och ett relä sluter sig så att en signal skickas till FTX. När FTX-aggregatet får signalen forcerar den sitt flöde.

Spjällfunktionen styrs via en timer som automatiskt återgår till grundflöde efter cirka 60 min.

Det finns även en funktion för våtrumsforcering. Då är spjället i spisfläkten stängt medan FTX-aggregatet forceras i 30 minuter, detta för att snabbt få bort fukt från badrum efter bad/dusch.

Nästan alla Fjäråskupans modeller kan fås med detta system (vägghängda, skåpmonterade, inbyggnadsprodukter eller kundanpassade specialkupor). Frihängande och vertikala kupor går att få med styrsystemet även om det inte är rekommenderat. Då forceringsflödet i centralventilation oftast är mycket lågt (ca: 30-40 l/s) rekommenderar Fjäråskupan därför inte vertikala eller frihängande spisfläktar till detta system. Det går helt enkelt inte att garantera en god funktion då både vertikala och frihängande fläktar behöver ett forceringsflöde på minst 150 l/s för att säkerställa en tillräcklig funktion.

Fjäråskupan rekommenderar en monteringshöjd på 50 cm över hällen, men även kupans bredd och djup påverkar funktionen. Om det är möjligt bör du välja en bredare kupa än hällens bredd och kom ihåg att alltid beställa en extra djup kupa om köksbänken är djupare än vanligt, annars kommer inte spiskåpan klara av att fånga in oset.

 

BÄNKFLÄKT / DOWNDRAFT-FLÄKT

SKAPA MER VOLYM I KÖKET MED EN DOWNDRAFT-KÖKSFLÄKT

En downdraft-köksfläkt, eller bänkfläkt, ger mer ett mer öppet kökslandskap då ingen ”vanlig” köksfläkt behövs ovanför hällen.

Downdraft-köksfläkt eller bänkfläkt är ett samlingsnamn för alla nedåtsugande köksfläktar. Det finns olika varianter av dessa, såsom egna enheter bakom/vid sidan om samt inbyggda i hällen, men gemensamt är att alla bygger på att man med hjälp av ett högt luftflöde tvingar oset neråt.

En downdraft-fläkt fungerar bra då luftflödet befinner sig nära kokkärlen vilket innebär att man vid användning av höga kokkärl kan ibland kan behöva lägga ett lock på glänt så att ångan riktas mot fläktens utsug.

En downdraft-köksfläkt finns i olika varianter. Fjäråskupans downdraft-fläkt Vy är monterad i mitten av en 80 cm bred induktionshäll. Inga hinder finns därmed mellan höger och vänster sida av induktionszonerna så att kokkärlen enkelt kan flyttas från ena till andra sidan. Induktionshällen är utrustad med senaste induktionstekniken och har en extern fläktmotor i skåpets sockel för lägre fläktljud.

Du kan antingen ansluta motorn till en frånluftskanal eller till recirkulationsfilter som göms i skåpets sockel.

Recirkulationsfilter finns i två varianter, kolfilter eller plasmafilter. Vid användning av vårt plasmafilter så ska kolfiltret bytas ut ungefär vart 7:e år. Använder man endast kolfilter så behöver detta bytas ut ungefär var 18:e månad.

Funderar man på att köpa en downdraft-fläkt så måste man innan kolla så att det finns plats för fläktens rör i bakkant på bänkskåpet då endast 40 cm djupa lådor kan normalt användas.

 

^